Co można zrobić, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania?

Dowolna osoba, która posiada ubezpieczenie czy to na życie, NNW czy też inny typ ubezpieczenia, może mieć nadzieję na otrzymanie odpowiedniego świadczenia.

Oczywiście jedynie po wystąpieniu jakiegoś niekorzystnego zdarzenia, np. uszczerbku na zdrowiu.
mycie zębów

Autor: Jakob Renpening
Źródło: http://www.flickr.com
odszkodowanie

Źródło: pixabay
Niestety zazwyczaj uzyskanie odszkodowania często może wymagać długiego okresu czasu, co powoduje, że dla przykładu likwidacja szkody komunikacyjnej bardzo wydłuża się w czasie. Często także kontakty z likwidatorem nie usprawniają całej sprawy. Niestety równie chętnie stosowaną praktyką jest bezzasadne odmawianie wypłacenia odszkodowania lub celowe jego obniżanie. Osoba jest poszkodowana niejako dwukrotnie.

Spójrz na witrynę oraz prześledź wpis (https://toc.org.pl/produkt/jednominutowy-menadzer-spotyka-malpe/), który zapewne w całości Cię wciągnie, gdyż dane tam zawarte, przyciągają zainteresowanie.

Może w takiej sytuacji interweniować na wyższym szczeblu tej instytucji, szukać pomocy u prawnika albo pisać skargę u Rzecznika Ubezpieczonych. Działaniem ostatecznym jest złożenie pozwu sądowego. Wcześniej należy jednak zastosować wszelkie pozasądowe postaci sprzeciwu. Są one wspomniane np. w ogólnych warunkach ubezpieczenia albo w pismach, które są przesyłane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Często spotykaną praktyką jest odwlekanie wypłaty świadczenia. Artykuł 817 k.c. stanowi, że towarzystwo posiada aż 30 dni na to, aby zapłacić odszkodowanie lub na odmówienie takiej wypłaty. Termin taki może być jednak inny, jeżeli jest to zaznaczone w OWU albo w osobnej umowie z konkretnym klientem.

Jeśli ubezpieczyciel nie dotrzyma takiego terminu, poszkodowany ma prawo żądać ustawowych odsetek za powstałą zwłokę. Niestety takie żądanie nie zawsze może skutkować wypłatą odszkodowania, jednak czasami może wpłynąć na szybsze wypłacenie takiego świadczenia.

, ,

Related posts

Latest posts

Rozliczenie PIT 2016 / 2017

Wszelki podatnik winien wiedzieć, iż do kwietnia każdego roku ma czas, aby oddać coroczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc rozliczenie PIT.

Jak sprawić aby nas znaleźli w Sieci

Sieć internetowa wydaje się dziś jednym z najlepszych najwygodniejszych sposobów uzyskiwania informacji. Czasem zdaje się, iż rola tradycyjnych źródeł wiedzy maleje. Młodzi ludzie najpierw wykorzystują wyszukiwarki czy z Wikipedii, amerykańskiego olbrzyma. Wprowadzają wyszukiwane słowo i - w większości przypadków - odnajdują poprawne treści. Następnie jako potwierdzenie odszukanych już informacji używają podręczników.

Malownicze miasta w Egipcie

Nie każdy, kto marzy o wyjeździe na urlop w ładne i ciepłe miejsce planuje to przez długie miesiące. Jest duża grupa osób, które wybierają oferty last minute. Od dłuższego czasu niezwykle popularne są takiego typu wyjazdy. Po prostu pakuje się walizki i dzień przed rozpoczęciem urlopu wybiera się kraj, gdzie chcemy pojechać. Wybór zazwyczaj jest wielki. Naturalnie najwięcej ofert jest do najchętniej wybieranych przez nas krajów. Nie ma problemu by wyszukać wakacje last minute do Bułgarii czy Turcji lub Egiptu.

Potęga gry symulacyjnej, czyli szkolenie potrzebne dla firm zarządzających w nowoczesny sposób

Rzeczywistość biznesowa, a konkretniej warunki podejmowania decyzji, dysputy na najwyższym szczeblu czy niezwykle ważne menedżerstwo to nic innego jak zwykła praktyka - możliwa przy tym do osiągnięcia i trwałego posmakowania tylko jeśli jest się szefem lub członkiem rady nadzorczej. Czy aby jedynie dla biznesowej elity? Czy spróbowania zarządzania z prawdziwego zdarzenia mogą dotknąć wyłącznie firmowi potentaci?

Swoja firma idealnym sposobem na to, by uniknąć bezrobocia

Duży poziom bezrobocia sprawił, że dużo osób nastawiona jest na założenie nowej firmy. Swój biznes to odpowiedzialny sposób na to, aby mieć zapewnione miejsce pracy, a co za tym idzie źródło utrzymania. Możemy jednak pamiętać, że własna działalność gospodarcza to konieczność uwzględnienia wielu elementów. Musimy trównież działać zgodnie z obowiązującym prawem.